Хүний нөөцийн бодлого

Бодлого болон сонгон шалгаруулах үе шат

ЯАГААД ТЭСО ГЭЖ?
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО
НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ҮЕ ШАТ

 • 1-р шат

  Анкетны сонгон шалгаруулалт

  Сонгон шалгаруулалтанд ирүүлсэн анкетуудаас шалгаруулалт хийнэ.

 • 2-р шат

  Анхан шатны ярилцлага

  Тайлбар

 • 3-р шат

  Мэргэжлийн шалгалт

  Тайлбар

 • 4-р шат

  Дараагийн шатны ярилцлага

  Тайлбар

 • 5-р шат

  Даалгавар өгөх /шаардлагатай тохиолдолд/

  Тайлбар

 • 6-р шат

  Эцсийн шатны ярилцлага

  Тайлбар

 • 7-р шат

  Шийдвэр гаргалт

  Тайлбар